Belgenetin Çalışması İçin Kullanıcı Bilgisayarı Konfigurasyon Testi
Kurum Logo

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik belge yönetim sistemi, Dokuz Eylül Üniversitesi oluşturduğu her türlü dokümantasyonun içerik, format ve ilişkisel özelliklerini korumak ve bu dokümanları üretimden nihai tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetmeyi amaçlayan elektronik sistemdir.
İletişim : 0 (312) 615 30 00
e-posta: belgenet@turksat.com.tr
Versiyon: v3.5.78.25.55104


TS - 13298 (ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ STANDARDI)

Kurumlarda üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik dokümanların belge niteliğinin korunabilmesi için gerekli standartların belirlenmesi amacıyla aşağıdaki konuları kapsar:

  • Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) için gerekli sistem gereksinimleri,
  • EBYS için gerekli belge yönetim teknikleri ve uygulamaları,
  • Elektronik belgelerin yönetilebilmesi için gerekli gereksinimler,
  • Elektronik ortamda üretilmemiş belgelerin yönetim fonksiyonlarının elektronik ortamda yürütülebilmesi için gerekli gereksinimler
  • Elektronik belgelerde bulunması gereken diplomatik özellikler,
  • Elektronik belgelerin hukuki geçerliliklerinin sağlanması için alınması gereken önlemler,
  • Güvenli elektronik imza ve mühür sistemlerinin uygulanması için gerekli sistem alt yapısının tanımlanması.


TS - 9241 (İNSAN - SİSTEM ETKİLEŞİMİNİN ERGONOMİSİ)

Web kullanıcı arayüzü geliştirilmesinde en önemli hedef, arayüzünü, engelli kişilerde dâhil mümkün olan en geniş kullanıcı yelpazesinin erişimine açık hale getirmektir. Web kullanıcı arayüzlerinin erişilebilirliği bakımından da önemli olmasına rağmen, erişilebilirliği etraflı bir şekilde kapsamayı hedeflememektedir.


Belgenet’e aynı anda birden fazla oturum açma uyarısı
Belgenette size ait daha önce açılmış fakat sonlandırılmamış bir oturum tespit edildi. Aynı anda iki oturum açılamayacağı için aşağıda detayları yer alan oturum sonlandırılacaktır. Onaylıyor musunuz?